หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน HUAWEI UNLEASH DIGITALโดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และในแนวคิดใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อม
“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน HUAWEI UNLEASH DIGITALโดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และในแนวคิดใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-19 13:39:06

ผู้อำนวยการฯ “สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม  เข้าร่วมงาน HUAWEI UNLEASH DIGITAL  โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และในแนวคิดใหม่ๆ        ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล

                     (19 ก.ย. 65)  เวลา  09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมงาน HUAWEI UNLEASH DIGITAL  โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และในแนวคิดใหม่ๆ        ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล

                ภาพ/เอกชน   น้อยเงิน ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา