หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "สวนสุนันทา" วิทยาเขตสมุทรสงครามได้รับ CHALLENGER AWARD กลุ่มการพัฒนาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม
"สวนสุนันทา" วิทยาเขตสมุทรสงครามได้รับ CHALLENGER AWARD กลุ่มการพัฒนาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-09-15 13:53:50

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายเอกชน    น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ   วุทธิโช  นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย  เข้าร่วมและมอบรางวัลกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet   ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับ CHALLENGER AWARD  กลุ่มการพัฒนาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน  และ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติกล่าวรายงานและร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในกิจกรรมการประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สโลแกน “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”