หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงาน "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหน้าสำนักงาน "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-04-20 15:12:27


หัวหน้าสำนักงาน "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุมบางคนที ชั้น ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

( 17 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ  ห้องประชุมบางคนที ชั้น ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี ดร.อุษา เทียนทอง  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู พร้อมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ,คณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย,คณะทำงานการกำจัดตะกอนที่ตกค้างสะสมในคลอง,คณะทำงานด้านการจำกัดผักตบชวา,คณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งน้ำเสีย,คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และคณะทำงานด้านติดตามและประเมินผล

เรียบเรียงข่าว/ชญาณิศา วรรณา