หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "สวนสุนันทา" วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมชี้เเจงผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและผู้ว่าราชการฯ "ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สวนสุนันทา" วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมชี้เเจงผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและผู้ว่าราชการฯ "ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-14 14:34:17

"สวนสุนันทา" วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมชี้เเจงผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้แก่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและผู้ว่าราชการฯ "ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  (14 กันยายน 2565)  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วมชี้เเจงผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม "ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  พร้อมด้วยคณะ ,นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เเละหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
               ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร  รายงานผลการดำเนินงาน "คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน" จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่ติดตามเเล้ว
เเละได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือน โดยจัดทำโครงการสวนสุนันทา บริการสุขภาพเพื่อท้องถิ่น เป็นการรักษาด้วยศาสตร์นวดแผนไทย ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงการรักษาด้วยการทำกายภาพเด็กพิการทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือทุกครัวเรือน ,มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เเละจัดทีมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


              จากนั้น ประธานแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
เพื่อแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่วันนี้  ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

      ภาพ/ข่าวชญาณิศา  วรรณา