หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่ 4/2565
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-13 15:19:02

                                 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

                 วันที่ 9 กันยายน 2565  เวลา  13.00  น.  นายเอกชน    น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม   เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่ 4/2565  ณ  ห้องประชุมแม่กลอง  ชั้น 5 โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุม