หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรม เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
โครงการอบรม เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-13 14:20:00

      วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วมการประชุม โครงการอบรม เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"  ซึ่งจัดขึ้นโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผ่านรูปแบบ ออนไลน์ (google meet)