หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google Meet
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-12 20:09:30


ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯสมุทรสงคราม วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงินหัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕