หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมจัดทำระบบน้ำภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อคุณภาพสวนและภูมิทัศน์ต้นไม้พืชพรรณ สนามหญ้าระบบรดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติระบบระบายน้ำของพื้นที่ปลูกต้นไม้การปรับปรุงคุณภาพดิน
ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมจัดทำระบบน้ำภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อคุณภาพสวนและภูมิทัศน์ต้นไม้พืชพรรณ สนามหญ้าระบบรดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติระบบระบายน้ำของพื้นที่ปลูกต้นไม้การปรับปรุงคุณภาพดิน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-04-20 15:08:33

ฝ่ายอาคารและสถานที่  “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม  นำทีมจัดทำระบบน้ำภายในศูนย์การศึกษาฯ  เพื่อคุณภาพสวนและภูมิทัศน์ต้นไม้พืชพรรณ สนามหญ้าระบบรดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติระบบระบายน้ำของพื้นที่ปลูกต้นไม้การปรับปรุงคุณภาพดิน

 

(17 ม.ค. 65)  เวลา 13.30 น.  นายเสรี   พูลทรัพย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมจัดทำระบบน้ำภายในศูนย์การศึกษาฯ  เพื่อคุณภาพสวนและภูมิทัศน์ต้นไม้พืชพรรณ สนามหญ้าระบบรดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติระบบระบายน้ำของพื้นที่ปลูกต้นไม้การปรับปรุงคุณภาพดิน ปรับปรุงดูแลด้านภูมิทัศน์ การบำรุงรักษาต้นไม้พุ่มไม้ รดน้ำต้นไม้ พร้อมทั้งตัดหญ้าตัดพุ่มไม้กิ่งไม้และกำจัดวัชพืชสู่ภูมิทัศน์ที่สวยงามต่อไป

 

                                                                                                ภาพ/สุพรรณรายณ์   สงวนไทร

                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา