หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม บูรณาการร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งต่อครัวเรือนยากจน “คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน” มุ่งรักษากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม บูรณาการร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งต่อครัวเรือนยากจน “คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน” มุ่งรักษากายภาพบำบัด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-07 16:11:55