หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิททยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิททยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-07 14:48:59


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิททยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
(7 ก.ย.) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ นำโดยนางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานกาชาดสมุทรสงคราม,โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม  เพื่อสานต่อกิจกรรมการแบ่งปันและมอบโอกาสให้ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ บุคลากร นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ,สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย และวิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตในกรุ๊ปต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งานและเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในคลังเลือดสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ  คณะหน่วยงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จึงขอชวนผู้ที่มีสุขภาพดีและไม่มีความเสี่ยง ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด
สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดต้องให้เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น อย่างไรก็ตามสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโควิด-19 ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ จึงสามารถมาบริจาคเลือดได้