หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-06 18:51:45

วันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓.๓๐ น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และการกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม