หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจศูนย์ฯ วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจศูนย์ฯ วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมประชุมผู้ประกอบการร้านค้า

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-06 18:43:14

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจศูนย์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานศึกษาเพื่อให้บริการใน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีการศึกษา 2/2565 พร้อมทั้งชี้แจงระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานศึกษา ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร ให้กับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ บริเวณ ศูนย์อาหาร  SKM FOOD CENTER  อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม