หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-01 16:02:19

                     วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ โดมเทศบาลตำบลบางนกแขวก (วัดโพธิ์งาม) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด,พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ,น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม ผู้นำท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน ได้แก่ ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและจ่ายยาแผนปัจจุบันโดยสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ,ให้บริการจ่ายยาแผนโบราณและพอกเข่าสมุนไพร โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์,ให้บริการตรวจมวลร่างกาย โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย