หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-08-08 16:04:28

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

       วันนี้ (๘ ส.ค.๖๕)   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google Meet   โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนบริหารธุรกิจและแนวทางการจัดหารายได้ ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖