หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-16 09:36:30