หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-26 15:49:42

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 70 ต้น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งได้มีปณิธานอันสูงส่งในการทำหน้าที่สร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ยึดหลักการทำงานให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างภูมิปัญญาของท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู บุคลากรด้านวิชาชีพ ทั้งการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งศึกษา วิจัย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์ (อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์