หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-19 16:57:41


ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

         วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ได้มอบนโยบายในการให้บริการนักศึกษา และวางแผนดำเนินงานพร้อมกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบริการด้านงานหอพักนักศึกษา งานอาคารและสถานที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์