หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-18 10:30:01

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565

        วันอังคารที่  12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  นำเสนอวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาต่างๆ พร้อมทั้งเชิญคณะกรรมการและบุคคลผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม