หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-22 21:36:14

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

       วันนี้ (๒๒ มิ.ย.๒๕๖๕)  เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ในจังหวัด และจัดทำแผนงานโครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรมการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดฯ      ในการนี้ ที่ประชุมนำเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในจังหวัด โดยการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์