หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม เนื้องในงานของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปี 2565
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม เนื้องในงานของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-21 22:55:37

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม เนื้องในงานของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปี 2565

      วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม งานของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปี 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ ส่งผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุดการแสดงที่ชื่อว่า"รำสีนวล" โอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ได้ร่วมสนับสนุนบูธกิจกรรมมัจฉากาชาด ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านมัจฉากาชาด จำหน่ายบัตรมัจฉากาชาด ราคาใบละ 20 บาท ของรางวัลมากมาย โดยจังหวัดฯมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการกุศลและเพื่อหารายได้มาดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ในการสังเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆเพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์