หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กุหลาบอธิษฐาน จากโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พุทธธรรมสายมู กับการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กุหลาบอธิษฐาน จากโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พุทธธรรมสายมู กับการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-19 09:32:48

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กุหลาบอธิษฐาน จากโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พุทธธรรมสายมู กับการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม

         วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กุหลาบอธิษฐาน จากโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พุทธธรรมสายมู  กับการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพัฒนากุหลาบเหลือจากการบูชา ของวัดจุฬามณี เพื่อศึกษาประเมิน ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องศาสตร์ความเชื่อสายมูเตลู ตลอดจนการศึกษาประโยชน์ทางการวิจัยในการพัฒนาเกี่ยวกับการสกัดกุหลาบ เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้ในจังหวัดสมุทรสงครามหลังสถานการณ์โควิด-19  เนื่องในพิธีพุทธาภิเษก เหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณ ๒ ทศวรรษ ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ จิรายุส พูลสวัสดิ์
ข่าว ศรัญญา หนูนาค