หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-18 11:19:22

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

       (17 มิถุนายน 65)  เวลา  16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 17-วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 17-วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาด เช่น การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆภายในงานดังกล่าวมีขบวนอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่กลองทั้ง 3 อำเภอ พร้อมทั้งริ้วขบวนของส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมกัน ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานขบวนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเปิดบูธในงาน "เทศกาลอาหารและของดีเมืองแม่กลอง ประจำปี 2565"(สำนักงานพานิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม) และเปิดบูธในงาน มัจฉากาชาด พร้อมเยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการที่เป็นของดี ของเด่น ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์