หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เป็นประธานอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เป็นประธานอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-17 10:12:21

ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม  เป็นประธานอนุกรรมการ  การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

                              (13 ม.ค. 65)  เวลา  13.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานอนุกรรมการ  การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   โดยมี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมกลั่นกรองงานและร่วมพิจารณาในข้อราชการสังกัดศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา