หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่หารือการเตรียมงานโครงการ “กิจกรรม Mhesi Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ของ อว.ส่วนหน้า ตามนโยบายกระทรวง อว. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่หารือการเตรียมงานโครงการ “กิจกรรม Mhesi Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ของ อว.ส่วนหน้า ตามนโยบายกระทรวง อว. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-18 10:59:21

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่หารือการเตรียมงานโครงการ “กิจกรรม Mhesi Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ของ อว.ส่วนหน้า ตามนโยบายกระทรวง อว. 

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

       วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิวา บุญศรี บุคลากรศูนย์ฯ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือการดำเนินโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารเทศบาลตำบลอัมพวา ชุมชน และศิลปินท้องถิ่น ร่วมหารือการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสร้างสรรค์ Street Art ผ่านการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ผนวกกับการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์