หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-16 15:54:31

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG ด้านการเกษตร 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)  ด้านการเกษตร โดยพิจารณาคัดเลือกสินค้าส้มโอขาวใหญ่ พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นสินค้าต้นแบบ เพื่อการส่งออกตลาดอเมริกา และได้ประสานผู้ประกอบการให้การสนับสนุนงานวิจัย และเครื่องจักรแปรรูปเปลือกส้มโอ ร่วมกับเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อลดของเสียและนำสิ่งเหลือใช้มาทำประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า โดยมี นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์