หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-16 14:31:01


835

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art

       ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ Mhesi Street Art บ่ายวานนี้ (15 มิ.ย.65) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรศูนย์ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลองตอนล่าง ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำ Mhesi Street Art ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสงคราม การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดรูปแบบการจัดแสดง รวมถึงการกำหนดพื้นที่นำร่อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom  Meeting

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์