หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-13 09:09:55

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์  เป็นประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์  ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
        ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทรงรับเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “ กัณฑ์หิมพานต์ ” และมูลนิธิฯ จัดงานต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 อีก 1 วัน เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาจนครบ 13 กัณฑ์ ในการนี้ ทรงพระกรุณาให้ประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติอีก 13 ราย ผู้มีอุปการะคุณ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกด้วย ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ พรรณไม้ และสัตว์ป่าในป่าหิมพานต์ ตามที่มีบรรยายในเทศน์มหาชาติ “ กัณฑ์หิมพานต์ ” ทั่วบริเวณงานภายในอุทยาน ร.2 มีนิทรรศการและสาธิตหลากหลาย อาทิ การกวนกระยาสารท,การตักบาตรขนมครก,การกวนกาละแมรามัญ,สาธิตขนมไทย ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ และขนมไทยมงคล เป็นต้น ส่วนด้านงานฝีมือ จะมีการสาธิตงานดอกไม้ใบตอง งานร้อยมาลัยบายศรี และเครื่องแขวน รวมทั้ง มีการจำหน่ายสินค้า OTOP และของฝากจากจังหวัดสมุทรสงคราม ร้านของราชสกุลในรัชกาลที่ 2 ร้านภัทรพัฒน์ และร้านของที่ระลึกของมูลนิธิ ร.2 ด้านอาหารการรับประทาน จะมีทั้งตลาดบก ตลาดน้ำ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดเวลางาน อนึ่ง เพื่อให้สมบูรณ์ตามแบบการจัดเทศน์มหาชาติ จะมี "โรงทาน" ตามคำสอนให้เป็นผู้มีน้ำใจเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ดังพระเวสสันดรในชาดกเทศน์มหาชาติ

ภาพ/ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์