หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานประจำ สู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานประจำ สู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-17 10:07:11


“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานประจำ

สู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)


                 (13 ม.ค. 65)  เวลา 10.30 น.  นายเอกชน   น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมเป็นประธานประชุมชี้แจง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ให้กับบุคลากร ศูนย์การศึกษาฯ
             จากการที่ประชุมครั้งนี้ พบว่าหน่วยงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความสนใจกระบวนการพัฒนาการทำงานโดยกระบวนการ R2R เป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้การทำงานประจำของศูนย์การศึกษาฯ เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น

                                                                                                                                                                                              ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา