หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 15:50:07

ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

             วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการปรึกษา และรักษาดูแลอาการ Long Covid – 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์และศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมทั้งมีหน่วยบริการพอกเข่า ใช้ลูกประคบนวดหลัง นวดไหล่ฝังเข็มเคลื่อนที่ และให้คำปรึกษา จ่ายยาประเภททั่วไปแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดภูมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์