หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมประชุมเสวนา “ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมประชุมเสวนา “ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 15:51:55

ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมประชุมเสวนา “ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”

        ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงาน และนายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ บุคลากร เข้าร่วมประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" เพื่อเป็นการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันการรับสมัครนักเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน จึงส่งผลให้จำนวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ทำให้การจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เป็นไปตามแผน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ เป็นประธานบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

ของคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ / วิทยาเขตนครปฐม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์