หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคนแม่กลอง คิดดี ทำดี ได้ดี ภายใต้ความร่วมมือหลัก "บวร" ณ วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคนแม่กลอง คิดดี ทำดี ได้ดี ภายใต้ความร่วมมือหลัก "บวร" ณ วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 15:57:01

ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคนแม่กลอง คิดดี ทำดี ได้ดี ภายใต้ความร่วมมือหลัก "บวร" ณ วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม

       ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ นางสาวศรัญญา หนูนาค ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคนแม่กลอง คิดดี ทำดี ได้ดี ภายใต้ความร่วมมือหลัก "บวร" เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้การดำเนินโครงการบูรณาการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน คนแม่กลอง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์