หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕
ผอ.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 16:01:45

ผอ.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕

         วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์