หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ร่วมกับ สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาความต้องการเส้นทางท่องเที่ยวสายมูเตลู เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในจังหวัดสมุทรสงครามหลังสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ร่วมกับ สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาความต้องการเส้นทางท่องเที่ยวสายมูเตลู เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในจังหวัดสมุทรสงครามหลังสถานการณ์โควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 16:12:45

ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ร่วมกับ สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาความต้องการเส้นทางท่องเที่ยวสายมูเตลู เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในจังหวัดสมุทรสงครามหลังสถานการณ์โควิด-19

        วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางเข้านมัสการ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องศาสตร์ความเชื่อสายมูเตลู ตลอดจนการศึกษาประโยชน์ทางการวิจัยในการพัฒนาเกี่ยวกับการสกัดกุหลาบ เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้ในจังหวัดสมุทรสงครามหลังสถานการณ์โควิด-19

ข่าว/ศรัญญา หนูนาค
ภาพ/อรวรรณ วุทธิโช