หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์การศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ผอ.ศูนย์การศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 16:18:59

ผอ.ศูนย์การศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

        ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร บุคลากรศูนย์ฯฝ่ายดูแลอาคารและสถานที่ นำทีมแม่บ้าน คนสวน  แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ลานศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์