หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม “จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” และกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม “จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” และกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-17 09:44:08

ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม “จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” และกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมกิจกรรม “จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” และกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และดำเนินกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมดำเนินงาน ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป

                                                                                ขอบคุณภาพจาก /สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

                                                                                ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา