หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-12 14:40:54

ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดจังหวัด สมุทรสงคราม

        เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา จึงมอบหมายให้ นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ บุคลากรศูนย์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเกตุการามพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี ณ พระอุโบสถวัดเกตการามพระอารามหลวง ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพข่าว / อภิญญา มุกดาธนพงศ์