หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-12 11:37:59

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

        ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนยฯ,นางสาวพัชรา แสงนวล,นางสาวอรวรรณ วุทธิโช บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นผู้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์