หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 12:05:48

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้   เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตสมุทรสงคราม

        วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพลิกโฉมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตสมุทรสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตนครปฐม ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับ จากนางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม และผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายในส่วนงานต่างๆได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย อาทิ งานทะเบียนและประมวลผล,งานแผนและประกันคุณภาพ,งานการเงินและบัญชี,งานหอพักนักศึกษา,งานธุรการ,งานประชาสัมพันธ์,งานอาคารและสถานที่,และฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลง

ภาพ/สภิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์