หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เวทีที่ ๔ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ดอ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เวทีที่ ๔ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ดอ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 12:01:04

หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เวทีที่ ๔ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ดอ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา มอบหมายให้เอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เวทีที่ ๔ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ดอ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยกรมชลประทาน  ณ ห้องโชติกา ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสรุปผลการออกแบบรายละเอียดโครงการในแต่ละพื้นที่ให้กับหน่วยงานราชการตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

ภาพ/กฤษณ์ แก้วหานาม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์