หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:57:42

หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวศรัญญา หนูนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ารการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร และพันธุ์พืชเขตร้อน โดยเฉพาะสายพันธุ์พริกมันบางช้าง และองค์ความรู้ในด้านพืชสมุนไพรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์ุต่างๆของพริกมันบางช้าง รวมถึงพืชผักเขตร้อนชนิดอื่นที่มีอยู่ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัย กับ การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์อัครชัย โสมกุล นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสน ที่ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมโรงเรือนปรับปรุงพันธุ์ มา ณโอกาสนี้

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดา