หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ขยายเพาะพันธ์เห็ดนางฟ้าออร์แกนิค เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าดี โดยแม่กลองเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา”
ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ขยายเพาะพันธ์เห็ดนางฟ้าออร์แกนิค เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าดี โดยแม่กลองเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:53:09

ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้  ขยายเพาะพันธ์เห็ดนางฟ้าออร์แกนิค เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าดี โดยแม่กลองเคลื่อนที่   ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา”


              (9 พ.ค.65)  เวลา  11.00 น.  นายจิรายุส   พูลสวัสดิ์  รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำทีมบุคลากร ขยายเพาะพันธ์เห็ดนางฟ้าออร์แกนิค เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าดี โดยแม่กลองเคลื่อนที่   ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา”

                                                                                                                                                                                        ภาพ/จิรายุส  พูลสวัสดิ
                                                                                                                                                                                        ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา