หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร “อบจ.จังหวัดสมุทรสงคราม” เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
คณะผู้บริหาร “อบจ.จังหวัดสมุทรสงคราม” เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-17 09:30:36

ผู้บริหาร  “อบจ.จังหวัดสมุทรสงคราม” เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

                        (12 ม.ค.65) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับ นางสาวธาริษา ยอนแมมะดัน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยคณะบุคลากรจาก สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

                                      ภาพ / ศรัญญา  หนูนาค

ข่าว / ชญาณิศา วรรณา