หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google Meet
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-05-26 11:50:40

                   การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕   ผ่านระบบ Google Meet

                 (9 พ.ค.65)  เวลา 09.30 น.  เวลา ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฯ    ผ่านระบบ Google Meet

                                                                                                                                                                                       ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา