หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope) ภายใต้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope) ภายใต้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:35:24

ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)  ภายใต้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางสะแก

 

                (6 พ.ค.65)  เวลา  10.30  น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)  ภายใต้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางสะแก  โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม