หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:33:38

ผู้อำนวยการ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสมุทรสงคราม    ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

           (6 พ.ค.65) เวลา 10.30 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ   เข้าร่วมการประชุมตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมฯ ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม