หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริกาวิชาการ ประชุมครั้งที่1/2565 รูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
การประชุมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริกาวิชาการ ประชุมครั้งที่1/2565 รูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:27:47

                                                       การประชุมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริกาวิชาการ ประชุมครั้งที่1/2565

 รูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

         (6 พ.ค.65)  เวลา  09.30  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ, นางสาวพัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวอรวรรณ วุทธิโช นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย เข้าร่วมการประชุมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริกาวิชาการ ประชุมครั้งที่1/2565   โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมฯ ผ่านทางระบบออนไลน์Google Meet