หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมอนุกรรมการ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕
การประชุมอนุกรรมการ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:23:31

การประชุมอนุกรรมการ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจำปี ๒๕๖๕

 

                    (5 พ.ค.65) เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้นางสาวพัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจำปี ๒๕๖๕  โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ ,นายนายสมภูมิ ธรรมายอดดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม  เพื่อร่วมหารือสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งการประชุมจัดขึ้นโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                   รายงานโดย/ชญาณิศา  วรรณา