หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ส่งมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินงาน “กิจกรรม ที่ว่างสร้างอาหาร” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ส่งมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินงาน “กิจกรรม ที่ว่างสร้างอาหาร” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-17 09:16:36

ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา”   ส่งมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อดำเนินงาน “กิจกรรม ที่ว่างสร้างอาหาร”   โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร

                (12 มกราคม 65)  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ และนางสาวศรัญญา หนูนาค  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่งมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อดำเนินงาน “กิจกรรม ที่ว่างสร้างอาหาร”   โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

                                                                                                ภาพ/ศรัญญา   หนูนาค

                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา วรรณา