หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่า สัญจร” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปั่นจักรยานชมสวน ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่า สัญจร” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปั่นจักรยานชมสวน ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:14:01

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่า สัญจร” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปั่นจักรยานชมสวน  ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

                   วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วมร่วมกิจกรรม “ผู้ว่า สัญจร” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปั่นจักรยานชมสวน  ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งการจัดกรรมการครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม   โดยมีโดยนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบแนวทางการทำงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่นี้เยี่ยมชมณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เยี่ยมชมทัศนียภาพ และผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณตลาดน้ำท่าคา เป็นต้น

                                                                                                                                                                ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์ ข่าว/ชญาณิศา วรรณา