หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:10:52

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔)   ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม


                            วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔)   โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่  ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม   

                                                                                                             ภาพ/สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                                                            ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา